PLC ไม่ใช่แค่การประชุมครู

www.CBLPLC.com

 ชุมชนการเรียนรู้

ของครูแห่งอนาคต

สวัสดีครับ

ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน
ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ที่เราจะร่วมกันพัฒนา และแบ่งปัน

เริ่มต้นด้วยการสมัครสมาชิก sign Up 

ที่เมนูด้านบน 
 

หรือจะเริ่มเข้าห้องสนทนา 

ที่แยกหมวดหมู่ไว้ให้แล้วครับ

อาจารย์เข้าห้องสนทนา 

เพื่อใส่คำถาม 

หรือร่วมให้คำตอบได้ครับ

และหลังจากนั้น 

ผมจะส่งอีเมล์เชิญให้อาจารย์ร่วมเป็น contributor 

อาจารย์ได้รับอีเมล์จาก wix แล้ว

สามารถโหลด app และ ร่วมงานกันได้เลยครับ

ร่วมให้ข้อมูล เรียนรู้ และพัฒนา

ในห้องสนทนา

พัฒนาการสอนด้วยความรู้

ที่จัดแยกหัวข้อไว้แล้วใน ห้องความรู้

ร่วม CBL workshop

ดูรายละเอียด กำหนดการได้ที่ www.kru.expert 

@2017 ชุมชนเรียนรู้  การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL