Please reload

Follow Us

ครูปุ้มได้แรงบันดาลใจการตั้งปัญหาจากกรณีตัวอย่าง
ที่ให้นักเรียนลองวิเคราะห์ปัญหาในชีวิตประจำวันและ
ลองแก้ปัญหาด้วยการออกแบบที่อาศัยทั้งจินตนาการและความเป็นเหตุเป็นผล
เป็นกรณีศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจในการกระตุ้นให้นักเรียนครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องรอบตัว
และมองหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
 

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
Search By Tags
Featured Posts

5 ขั้นตอน ของ CBL

May 10, 2017

1/1
Please reload

Archive
Please reload

Please reload