ออกแบบการสอน สำคัญที่ ปัญหา และกิจกรรม

การสอนแบบCBL นี้ จุดที่สร้างความหนักใจให้ อาจารย์คือ

จะเอาปัญหาหรือกิจกรรมอะไรมาใช้

นี่คือตัวอย่าง ครับ

เมื่อ อาจารย์ได้ลองออกแบบปัญหาหรือกิจกรรมในวิชาที่สอนแล้ว

เรียนเชิญนำมาแบ่งปันกันด้วยครับ

#activelearning

Featured Posts
Recent Posts