Please reload

Recent Posts

5 ขั้นตอน ของ CBL

May 10, 2017

1/1
Please reload

Featured Posts

ตั้งปัญหาจาก เรื่องรอบตัว

 

ครูปุ้มได้แรงบันดาลใจการตั้งปัญหาจากกรณีตัวอย่าง
ที่ให้นักเรียนลองวิเคราะห์ปัญหาในชีวิตประจำวันและ
ลองแก้ปัญหาด้วยการออกแบบที่อาศัยทั้งจินตนาการและความเป็นเหตุเป็นผล
เป็นกรณีศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจในการกระตุ้นให้นักเรียนครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องรอบตัว
และมองหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square