ตั้งปัญหาจาก เรื่องรอบตัว


รอบตัว

ครูปุ้มได้แรงบันดาลใจการตั้งปัญหาจากกรณีตัวอย่าง ที่ให้นักเรียนลองวิเคราะห์ปัญหาในชีวิตประจำวันและ ลองแก้ปัญหาด้วยการออกแบบที่อาศัยทั้งจินตนาการและความเป็นเหตุเป็นผล เป็นกรณีศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจในการกระตุ้นให้นักเรียนครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องรอบตัว และมองหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้น


Featured Posts
Recent Posts