"หลักสูตรครูเพื่อสร้างสังคมสุจริต"

📌จัดการเรียนรู้ด้วย CBL : Creativity Based Learning และหลักสูตรสุจริตไทย http://www.thaihonesty.org

😊ห้องเรียนแก่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

🚫พบกับ post-test ที่ลอกกันไม่ได้

🙏ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ประธานเครือข่ายสุจริตไทย และผู้ก่อตั้ง Eduzone 🙏ผศ.ดร.ตฤนกร และคุณเดือน วิทยากรหลักสูตรครูสุจริตไทย >> วิทยากรครบทีม #Byห้องเรียนแห่งอนาคต 


Featured Posts
Recent Posts