ตัวอย่างการเขียน PA จากรายการห้องเรียนอารมณ์ดี
ตัวอย่างการเขียน PA โดยครูตะวัน แสงทอง (ครูโทนี่)

ตัวอย่างแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ว.PA ครูตะว
.pdf
Download PDF • 1.13MB

ตัวอย่างการเขียน PA โดยครูกมลรัตน์ ฉิมพาลี (ครูปุ้ม)

แบ่งปันกมลรัตน์ ฉิมพาลีแบบข้อตกลงในการพั
.pdf
Download PDF • 234KB

ตัวอย่างการเขียน PA โดยครูร่มเกล้า ช้างน้อย (ครูกั๊ก)

4. PA ครูร่มเกล้า
.pdf
Download PDF • 109KB

ตัวอย่างการเขียน PA โดยครูสดใส ใจตรง >> https://docs.google.com/file/d/1frUu1z-skV5yhOvYoBhWBppTVDkjeHO-/edit?filetype=msword

Featured Posts