ห้องเรียนอารมณ์ดี "เปลี่ยนแปลงตนเอง จากครูเล็กๆ สู่ผู้นำ


ผู้นำที่จะเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้

ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ต้องมียศ ตำแหน่ง ใหญ่โตแค่ไหน

ต้องใช้กฎระเบียบ คำสั่ง จึงจะเปลี่ยนได้จริงหรือไม่…

คลิปนี้ครูจากโรงเรียนเล็กๆในต่างจังหวัด และครูศิลป ที่คิดฝันว่า..ศิลปต้องสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้นักศึกษาได้…

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square