เกณฑ์ PA เลี่ยงแฟ้ม ประเมินที่หน้างาน


เลขาฯ ก.ค.ศ. มายืนยันอีกครั้ง เรื่องลดแฟ้ม ลดเอกสาร เพื่อลดภาระครู มุ่งประเมินเพื่อพัฒนา ดูที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จากความรับผิดรับชอบในสายงาน ครูผู้สอน ผู้บริหาร ศึกษานิเทษก์ และผู้บริหารการศึกษา

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square