การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning : CBL) Workshop CBL Onlineเรียนรู้ เทคนิคการสอน และการวัดผล แบบ Active Learning ต่างๆ เช่น CBL PBL ฐานสมรรถนะ รวมทั้ง วิธีการทำworkshop แบบ ออนไลน์ ให้ได้ผล อบรมโดย นักวิจัยที่ศึกษาและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์


เหมาะสำหรับใคร ครูที่มีปัญหาเรื่องการสอน เด็กไม่ฟัง นักเรียนไม่อยากเรียน ไม่รู้จะสอนออนไลน์ยังไงให้สนุก ต้องการเปลี่ยนการสอนเป็นactive learning

อยากให้ผู้เรียนเกิดทักษะ การคิด การสื่อสาร อยากให้ผู้เรียนมีความสุขในห้องเรียน

รูปแบบการอบรม คอร์สออนไลน์ Workshop ผ่าน แอปพลิเคชัน zoom 4 ครั้ง สามารถเรียนซ้ำได้ทาง ห้อง facebook กลุ่มปิด ทีการแนะนำ ติดตามการเปลี่ยนการสอน โดยวิทยากร และสามารถเข้าร่วมชุมชนเครือข่าย CBL PLC เพื่อแลกเปลี่ยน เครือข่ายครูที่เปลี่ยนแปลงการสอนแล้ว ทุกท่านที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร จาก สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต

หลักสูตรที่ทำการเปิด

เปิด 2 หลักสูตร

1.หลักสูตรภาษาไทย สำหรับ คุณครูระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย

2.หลักสูตร inter สำหรับ คุณครูโรงเรียนนานาชาติ คุณครูหรืออาจารย์หลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัย

เนื้อหาหลักสูตร 1.กระบวนการเรียนรู้แบบ Creativity based Learning

2.การใช้ platform ตรงกับความถนัด ของผู้เรียนมากที่สุด ห้องเรียนออนไลน์ ด้วย application Zoom ,Google Meet เครื่องมือออนไลน์เพื่อให้การสอน ออนไลน เกิดความตื่นตัวมีการตอบโต้จากผู้เรียน

3.เทคนิคการสร้างความสนใจในห้องเรียน

4.การสร้างแผนการสอน CBL

Creativity-based learning เปลี่ยนห้องสอน เป็นห้องเรียน ผู้เรียน อยากรู้ อยากเรียน และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้จริง

รอบการอบรม 1.CBL รุ่น 158 สำหรับครูประถมศึกษา และมัธยมต้น อบรม วันที่ 5,6,12,13 มิ.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น.

2.CBL รุ่น 159 สำหรับครูม.ปลาย อาชีวะ และอุดมศึกษา อบรม วันที่ 5,6,12,13 มิ.ย. 64 เวลา 13.00-16.00 น.

3.CBL รุ่น 160 ครู Inter IEP ,EP (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) อบรมวันที่ 20,21,27,28 มิ.ย.64 เวลา 13.00-16.00 น.

ค่าอบรม

หลักสูตรภาษาไทย ปกติ 4,500 บาท ลดเหลือ 3,500 บาท สมัครเป็นกลุ่ม(2 คนขึ้นไป) ราคาท่านละ 2,999 บาท ผู้เคยผ่านการอบรม CBL ราคา 2,500 บาท

หลักสูตร inter (ภาษาอังกฤษ) ปกติ 5,500 บาท ลดเหลือ 4,500 บาท ผู้เคยผ่านการอบรม CBL ราคา 4,000 บาท

รายละเอียดการสมัคร

สมัครที่ >> คลิก

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมที่ line @eduzones โทร. 092-4852652 (โบนัส) https://www.facebook.com/CBLworkshop https://www.kru.expert/ https://www.cblplc.com/
Featured Posts
Recent Posts