จากความท้าทายสู่คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร จากความท้าทายสู่คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย


TAF _ The challenges to quality educational leadership in Thailand v.2.1
.pptx
Download PPTX • 7.31MB

E-Book จากความท้าทายสู่คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย


The Asia Foundation eBook - จากความท้าทาย สู่คุณภาพการศึกษา
.pdf
Download PDF • 57.35MB

The Asia Foundation eBook - The challenges in delivering quality education in Thailand_ Ru
.
Download • 3.11MB

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square